Update Coranavirus 

De ontwikkelingen rondom het Corona-virus volgen wij op de voet. Het is in de afgelopen weken duidelijk geworden dat van dag op dag de status van het Corona-virus verandert, en daarmee ook de maatregelen die in het land worden genomen. Het is belangrijk om te weten dat uw behandeltraject door kan gaan.

Omdat het nog niet duidelijk is hoe alles zich gaat ontwikkelen moeten we steeds opnieuw vaststellen hoe we
1) een ieders gezondheid voorop kunnen stellen en
2) de continuïteit van zorg kunnen blijven leveren.

Wanneer we kijken naar bovenstaande punten en de huidige maatregelen van het RIVM dan is het op dit moment raadzaam om het onderlinge face-to-face contact tot het minimum te beperken.  Om deze reden worden alle intake- en behandelcontacten met uw behandelaar omgezet naar beeldbellen (via een beveiligde lijn) of telefonische afspraken. Alleen bij zwaarwegende redenen kan er met uw behandelaar een uitzondering worden gemaakt, mits er goede voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Steeds opnieuw kijken we naar de ontwikkelingen en de geadviseerde maatregelen van het RIVM en waar nodig stellen we bij.

Ook de intake voor nieuwe aanmeldingen en verwijzingen kunnen per beeldbellen of telefoon plaatsvinden.

 

 

Bevestiging:

‘Jij mag zijn zoals je bent, 

om te worden die je bent,  

maar nog niet kunt zijn.  

En je mag het worden  

op jouw wijze en  

op jouw uur.’  

Anna Terruwe  

 

 

 

 


Welkom bij Psychologen Praktijk Bunnik.

Soms merk je dat je zonder hulp niet verder komt. Je wilt graag iets aan je situatie, je gevoelens of klachten veranderen, maar je eigen manier van omgaan en hulp van anderen uit je omgeving blijken niet toereikend.

Dan is het prettig om bij een onafhankelijk persoon terecht te kunnen, die met je mee kan denken.

Een aantal gesprekken is vaak voldoende om je weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als je er vroeg bij bent kunnen wij jou goed helpen. Psychologische zorg is immers toegankelijk voor iedereen. Je wordt zo snel als mogelijk geholpen, net als bij de huisarts.

Naast onze eigen behandelaren beschikken wij over een uitgebreid netwerk van behandelaren en specialisten in de GGZ waarmee wij samenwerken. Onder samenwerkende partners vind je de gegevens van de behandelaren die in ons pand praktijk houden.

Op deze site staan ook de soorten therapie die wij bieden en kunt u zich aanmelden voor een intake-gesprek.

 Psychologenpraktijk Bunnik is gevestigd
 in het Oude Raadhuis.

 Dorpsstraat 2
 3981 EB Bunnik

Telefoon:  030 760 17 80

De praktijk is geopend:

 Maandag t/m Vrijdag
 van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 Maandag- en Dinsdagavond
 tot 21.00 uur.