Bevestiging:

‘Jij mag zijn zoals je bent, 

om te worden die je bent,  

maar nog niet kunt zijn.  

En je mag het worden  

op jouw wijze en  

op jouw uur.’  

Anna Terruwe  

 

 

 

 


Welkom bij Psychologen Praktijk Bunnik.

Soms merk je dat je zonder hulp niet verder komt. Je wilt graag iets aan je
situatie, je gevoelens of klachten veranderen, maar je eigen manier van omgaan en hulp van anderen uit je omgeving blijken niet toereikend. Dan is het prettig om bij een onafhankelijk persoon terecht te kunnen, die met je mee kan denken.

Een aantal gesprekken is vaak voldoende om je weer op weg te helpen.
Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’.
Juist als je er vroeg bij bent kunnen wij jou goed helpen. Psychologische zorg is immers toegankelijk voor iedereen. Je wordt zo snel als mogelijk geholpen,
net als bij de huisarts.

Naast onze eigen behandelaren beschikken wij over een uitgebreid netwerk van
behandelaren en specialisten in de GGZ waarmee wij samenwerken.
Onder samenwerkende partners vind je de gegevens van de behandelaren die in ons pand praktijk houden.

Op deze site staan ook de soorten therapie die wij bieden en kunt u zich aanmelden voor een intake-gesprek.

Wij kennen geen 24-uurs bereikbaarheid, ook doordeweeks overdag zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen en crisissituaties dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Psychologenpraktijk Bunnik is gevestigd in

Het Oude Raadhuis.
Dorpsstraat 2
3981 EB Bunnik

Gezondheidscentrum Kromme Rijn
Laan van Broekhuijzen 10
3981 XB Bunnik

Telefoon:  030 760 17 80

De praktijk is geopend:

Maandag t/m Vrijdag
van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Maandag- en Dinsdagavond
tot 19.00 uur.

 

 


Informatie Coranavirus 

De ontwikkelingen rondom het Corona-virus volgen wij op de voet. Het is in de afgelopen weken duidelijk geworden dat van dag tot dag de status van het Corona-virus verandert, en daarmee ook de maatregelen die in het land worden genomen. Het is belangrijk om te weten dat uw behandeltraject door kan gaan.

Omdat het nog niet duidelijk is hoe alles zich gaat ontwikkelen moeten we steeds opnieuw vaststellen hoe we een ieders gezondheid voorop kunnen stellen en de continuïteit van zorg kunnen blijven leveren.

Wanneer we kijken naar bovenstaande punten en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kan face-to-face contact op de praktijk plaatsvinden, indien u zich daar comfortabel bij voelt. U kunt ook kiezen voor beeldbellen. Het programma wat wij hiervoor gebruiken heet WeSeeDo en is AVG goedgekeurd.

De afspraak kan niet plaatsvinden op de praktijk indien u of uw gezinsleden ziekteverschijnselen hebben zoals verkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of andere (Corona) ziekteverschijnselen. De afspraak kan dan wel via beeldbellen plaatsvinden.

Uiteraard houden wij ons aan de RIVM richtlijnen zoals geen handen geven en 1,5 meter afstand houden. Daarnaast hebben wij ook de maatregel genomen dat iedereen die een afspraak bij ons heeft op de praktijk op een ander tijdstip gezien zal worden zodat er geen onderling contact tussen mensen die onze praktijk bezoeken zal plaatsvinden. Daarom verzoeken wij je met klem om niet vóór het afgesproken tijdstip te komen, kom OP het tijdstip. 

Steeds opnieuw kijken we naar de ontwikkelingen en de geadviseerde maatregelen van het RIVM en de beroepsverenigingen en waar nodig stellen we bij.