Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode bij veel voorkomende psychische klachten. Het cognitieve model stelt dat onze emotionele reacties in sterke mate afhangen van de wijze waarop wij gebeurtenissen en situaties interpreteren. Cognitieve therapie is een verzameling methoden om gedachten en opvattingen die leiden tot negatieve gevoelens aan te pakken. 
Deze therapie leert iemand zich bewust te worden van automatische gedachten, (beperkende) leefregels en de daaronder liggende overtuigingen.

Gedachten, leefregels en overtuigingen oefenen namelijk een grote invloed uit op ons gedrag, hoe we met anderen omgaan en hoe we tegen de wereld aankijken.

Bij de gedragskant ligt de focus vaak op het onder ogen
durven zien van gevoelens zoals angst, verdriet en boosheid en op gedragsverandering. Door te oefenen met het gewenste gedrag kunnen nieuwe, positieve ervaringen worden opgedaan.
Hierdoor groeit het vertrouwen weer en verminderen de klachten.

Er zijn diverse gedragstherapeutische technieken waarmee goede resultaten geboekt kunnen worden.