Janine Terwindt 

GZ-psycholoog
BIG, registratienummer: 59052465225

Psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog
(NIP)

 

Na mijn studie orthopedagogiek aan de RU te Utrecht (1971-1976), ben ik op diverse werkplekken als
GZ-psycholoog aan de slag geweest: o.a. bij het Pedologisch Instituut in Rotterdam, het Psychologisch Adviesbureau Arends in Willemstad (Curaçao), Praktijk Rigtering in Arnhem en recent van 2014-2019 bij Praktijk Koekkoek en co te Dongen. Gedurende deze inmiddels lange loopbaan, maakte ik van 1980-2002 naast mijn werk als psycholoog, ook een uitstapje naar de uitgeverijwereld.
Dit kwam tegemoet aan mijn creatieve kant en mijn voorliefde om te schrijven.

Mijn uitgangspunt in het werk is altijd: de erkenning dat ieder mens uniek is en zijn eigen sterke kanten
in de therapie inbrengt, zodat er niet klakkeloos een vast protocol gevoerd kan en mag worden.
Wat dat betreft bepaalt mijns inziens de cliënt samen met de therapeut het verloop van een behandeling. Het gaat in mijn ogen om in gesprek gaan en samen ontdekken waar iemands kracht ligt, om die verder
te ontwikkelen.

Steeds weer vind ik het boeiend om met (jong) volwassenen in gesprek te gaan, zelfinzicht te geven en een eindje samen op te lopen om zo de weg (weer) te vinden om het leven zinvol en afgestemd op hun mogelijkheden, waarden en idealen te kunnen leiden.

Ik ben geschoold en goed thuis in de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie.
Ik heb de opleiding tot EMDR-therapeute gevolgd en ben bekend met de elementen van de ACT.
Alhoewel ik goed op de hoogte ben van bestaande behandelprotocollen (evidence-based), ben ik zeker bereid om daar- met gedegen argumenten- van af te wijken.

In mijn dagelijkse leven als moeder, echtgenote en vriendin, zijn sociale contacten, samen dingen ondernemen en ervaringen delen voor mij zeer belangrijk. Dat kan zijn op pad gaan in de bergen,
sporten, maar ook genieten van muziek, toneel, kunst en literatuur.
Verder participeer ik in een aantal sociaal gerichte projecten.