Wat kost behandeling en vergoeding door verzekeraars?

In 2017 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk waarin een verwijzing naar de GeneralistischeBasis GGZ staat. Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Indien de zorg onder de GB GGZ valt en wij een contract hebben met jou zorgverzekeraar, worden de kosten direct bij de verzekeraar gedeclareerd.
Vanaf 2018 hebben wij bewust gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars CZ, Delta lloyd, OHRA, Eucare, Aevitae. Dit betekent dat je zelf je factuur indient bij de zorgverzekeraar voor vergoeding. De reden hiervoor is dat als wij een contract met deze zorgverzekeraars zouden afsluiten, wij aan eisen en regels zouden moeten voldoen die naar onze mening de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt.

Wat vergoedt mijn basisverzekering?

Restitutie basisverzekering: Je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en hebt dus vrije keuze naar wie je toe gaat. Indien wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar dan is dit de meest gunstige variant.

Combi basisverzekering: Een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Het kan hierbij zo zijn dat voor GGZ-aanbieders in feite sprake is van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

Natura basisverzekering: Bij een natura basisverzekering heb je afgesproken alleen volledig vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Deze gecontracteerde zorgaanbieder stuurt de factuur direct naar de zorgverzekeraar. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling! Aan het eind van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar. Informeer bij de zorgverzekeraar en bij ons of de behandeling vergoed wordt voordat je begint aan het traject!

Valt de zorg niet onder de GB-GGZ dan zullen wij je informeren over de kosten en ontvang je van ons een factuur.

Welke verrichtingen vallen binnen de basisverzekering?

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de verrichtingen voor zover die binnen de basisverzekering vallen.
De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. (2020)

De zorgvraagzwaarte producten met de maximaal bijbehorende bedragen:

Prestatie            Maximumtarief

Kort                       € 522,13

Middel                    € 885,01

Intensief                € 1434,96

Chronisch              €1380,49

Onvolledig behandeltraject     € 228,04

Zorgverzekeraars vergoeden aan de psycholoog hier tussen de 80% en 100% van. Indien wij een contract hebben met jou zorgkostenverzekeraar, betaal je niets voor je behandeling. Wel wordt het door de zorgverzekeraar met je eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg. Het betreft het eigen risico uit het jaar waarin de behandeling is gestart.

Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk-en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je kunt er dan voor kiezen die behandeling zelf te betalen. Een sessie kost dan € 90 euro, en duurt drie kwartier.

Voor relatietherapie wordt een dubbele sessie ingepland.
Mogelijk kan deze vergoed worden uit de aanvullende verzekering.

Als je meer gesprekken nodig hebt?
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je toch een langere behandelduur nodig hebt. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding.

Wij zullen je daarvan altijd op de hoogte stellen.

Met welke zorgverzekeraars hebben wij contracten?

Zilveren Kruis , Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, FBTO, OZF Achmea. Volmachten IAK B.V., Aevitea B.V., Nedasco Assura deuren/ Caresco, Turien & Co.

Coöperatie VGZ , VGZ, IZA zorgverzekeraar, IZZ zorgverzekeraar, Univé, UMC zorgverzekering, Bewuzt zorgverzekerd, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK), zekur.nl, Zorgzaam. Volmachten: IAK Verzekeringen, Caresco (VGZ Cares), Turien & Co Assuradeuren, Aevitae Aevita (VGZ  Cares), VPZ Assuradeuren.

Menzis , Azivo, Anderzorg, Menzis

Multizorg, ASR, Beter Dichtbij, De Amersfoortse, Ditzo, Energiek, ENO, Holland Zorg, ONVZ, PNO ziektekosten, Salland zorgdirect, Salland Verzekeringen, VVAA zorgverzekering, Zorg en Zekerheid. Volmachten AEVITAE (ASR ziektekosten), Caresco (ASR ziektekosten), IAK Volmacht B.V. (ASR ziektekosten, Turien & Co (ASR ziektekosten)

DSW, DSW, In Twente, OWM DSM, Stad Holland.

De Friesland

Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars: