Behandelwijze
Wij werken als psycholoog in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ).
Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een
praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ),
maar je kan ook direct zijn doorverwezen door je huisarts.
Een gesprek duurt 45 minuten. Er is ook de mogelijkheid om gesprekken online te laten plaatsvinden. 

We maken samen een analyse van de klachten en de oorzaken ervan. Vervolgens stellen wij een behandelplan op waarin we afspreken aan welke doelen we gaan werken en welke aanpak het beste bij jou probleem aansluit. Indien wij constateren dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kunt worden of als verzekeraars de behandeling niet zullen vergoeden, dan bespreken wij de volgende mogelijkheden: je kan er voor kiezen zelf de behandeling in onze praktijk te betalen, of je kunt worden terugverwezen naar de huisarts.

Aanmelding
Je kunt jezelf aanmelden via het aanmeldformulier op deze site. Wij zullen je diverse gegevens vragen, zoals:  naam, adres, telefoonnummer, naam huisarts en een korte omschrijving van jouw klachten of problemen. Wij kunnen dan met jou bekijken of aanmelding bij onze praktijk zinvol is.

Intakefase
De eerste fase bestaat uit kennismaking en het bespreken van je klacht. Samen proberen we om een duidelijk beeld te krijgen van de oorsprong van jouw klachten. Wij zullen je vragen stellen over diverse levensgebieden. Soms worden er vragenlijsten afgenomen om
een beter beeld te krijgen van je klachten of persoonlijkheidskenmerken.

De intakefase wordt afgerond met het bepalen van het doel en de aanpak van de behandeling.
We stellen een behandelplan op waarin we afspreken aan welke doelen we gaan werken en welke aanpak het beste bij jou en je probleem aansluit. Als we het idee hebben dat je niet op de juiste plek bent, verwijzen we je in overleg zo nodig door.
Ook zal een zorgvraagtypering worden gedaan door de regiebehandelaar.
Op de pagina ‘kosten’ op deze website staat alle informatie hierover m.b.t. 2022 en het Zorgprestatiemodel.

Behandelfase
In de behandeling werken we aan het vergroten van inzicht en het veranderen van je problemen of klachten.
Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de behandelmethoden. Gedurende de behandeling werken we aan de besproken doelen. We zullen regelmatig evalueren of de behandeling naar wens verloopt, mogelijk stellen we de zorgvraagtypering dan opnieuw vast en stellen we het behandelplan bij.

Afronding
Wanneer je de gewenste verandering(en) hebt bereikt, breekt de afrondingsfase aan. Beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats. Wij zullen dan samen de behandeling evalueren
en kijken wat er nodig is om de behaalde veranderingen vast te houden.